28. april 2019

Teori undervisning

Søvejsregler | Hvordan du forholder dig til andre båd.Navigation | Hvordan du færdes på vandet.Knob og stik | Nytte knob og stik til at fortøjer båden.