Speedbådskørekort på kun 1 dag.

Speedbådsførerprøven – Bekendtgørelse nr. 232, 22/03-2006

Som fører af en speedbåd skal man ifølge bekendtgørelsen være fyldt 16 år og have bestået speedbådsprøven, som er fastsat af Søfartsstyrelsen.

Speedbådsførere, som allerede har bestået duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere, skal ikke aflægge speedbådsprøve. Efter bestået prøve udstedes der et speedbådsbevis. Beviset giver ret til at føre en speedbåd der er under 15 meter lang. Er båden 15 meter eller længere kræves yachtskipperbevis.

Som fører af en speedbåd, skal man altid have beviset på sig.
Det er politiet, der er kontrolmyndighed, og man idømmes bødestraf for at føre speedbåd uden bevis.

Bekendtgørelsen vedrører kun planende fartøjer. Det er let at beregne, om ens fartøj er omfattet af bekendtgørelsen, idet man benytter følgende formel:

P(KW)≥L²+3

D.V.S. hvis mototkraften P, målt i kilowatt (KW), er større end eller lig med det tal, der fremkommer ved at gange bådens L, i meter, med sig selv og lægge 3 til, så er båden omfattet af bekendtgørelsen.

Motorkraften kan omregnes fra kilowatt (KW) til hestekræfter (HK) ved at gange med 1,36, idet 1 KW er lig med 1,36 HK.

En båd på 5 meters længde er eksempelvis omfattet af reglerne, hvis motorkraften er større end eller lig med 28 KW (5×5+3) eller 38 HK (28×1,36)
Speedbåden på fire meter eller derunder i længden er omfattet af bekendtgørelsen, hvis motorkraften er på 19 KW (26HK) eller større.

Har men bestået speedbådsprøven og senere ønsker at tage duelighedsprøven erstatter duelighedsprøvens praktiske del.
Findes svaret på dit spørgsmål ikke på hjemmesiden er du velkommen til at kontakte os