Vandscooterbeviset

Bekendtgørelse om beviskrav til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde på under 4 meter (vandscooterførerbekendtgørelsen) I medfør af § 10 a, § 18, stk. 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes: Anvendelse m.v. § 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for førere[…]